CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã An Lâm ra Thông báo về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT
30/09/2022 10:02:41

Cải cách các thủ tục hành chính là mục tiêu hướng tới của Chính quyền các cấp

Tên văn bản

Công văn thông báo “Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương

Số ký hiệu

39/UBND-VP

Ngày ban hành

26/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Cong van so-39

Tên văn bản

Công văn thông báo “Về việc công khai danh mục thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT

Số ký hiệu

40 / UBND-VP

Ngày ban hành

26/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Cong van so-40

Tin: V.C

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 16:21:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 46,151