CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã An Lâm: Công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế và Sở Tư pháp
20/12/2022 04:15:06

Cải cách hành chính, công khai hóa các thủ tịch hành chính liên quan, là mục tiêu hướng tới của Chính quyền các cấp

Tên văn bản

Công văn “V/v công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Số ký hiệu

55 /CV-UBND

Ngày ban hành

14/12/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

CV-niem yet -danh-muc-TTHC-so YT 14.12.2022

Tên văn bản

Quyết định “V/v công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Số ký hiệu

3402 /QĐ-UBND

Ngày ban hành

16/12/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyet dinh 2022 Cong bo TTHC va QTNB So Tu phap TTr 2200

Tên văn bản

Công văn “V/v công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Số ký hiệu

56 /CV-UBND

Ngày ban hành

20/12/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

CV-niem yet -danh-muc-TTHC-so tu phap 20.12.2022

Tin: VC

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 16:44:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 46,152