THÔNG BÁO
An Lâm niêm yết công khai các quyết định liên quan đến các Sở: Khoa học và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính
28/08/2023 05:15:49

Cải cách các thủ tục hành chính là mục tiêu hướng tới của Chính quyền các cấp

Tên văn bản

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Số ký hiệu

1553/QĐ-UBND

Ngày ban hành

02/8/2023

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyết đinh 1553

 

Tên văn bản

Quyết định về việc bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu

1557 /QĐ-UBND

Ngày ban hành

02/8/2023

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyết đinh 1557

 

Tên văn bản

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số ký hiệu

1559/QĐ-UBND

Ngày ban hành

02/8/2023

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyết đinh 1559

 

Tên văn bản

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số ký hiệu

1560/ QĐ-UBND

Ngày ban hành

02/8/2023

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyết đinh 1560

 

Tên văn bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số ký hiệu

1677/QĐ-UBND

Ngày ban hành

14/8/2023

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyết đinh 1677

 
 

Tên văn bản

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính

Số ký hiệu

1678/QĐ-UBND

Ngày ban hành

14/8/2023

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyết đinh 1678

 Tin: V.C
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 16:26:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 46,151