THÔNG BÁO
UBND xã An Lâm công khai các Quyết định liên quan về việc dự toán, thu - chi ngân sách xã năm 2023
17/05/2023 04:49:25

Công khai các thủ tục hành chính là hướng tới tiêu chí chính quyền điện tử

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 trình HĐND xã phê duyệt

Tên văn bản

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023 trình HĐND xã phê duyệt tại kỳ họp thứ IV, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Số ký hiệu

252a/QĐ-UBND

Ngày ban hành

08/12/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

CamScanner 05-17-2023 15.15

 
 Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 đã được HĐND xã phê duyệt

Tên văn bản

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 đã được HĐND xã phê duyệt tại kỳ họp thứ IV, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Số ký hiệu

08/QĐ-UBND

Ngày ban hành

03/01/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

CamScanner 05-17-2023 15.19

 
 Quyết định công khai dự toán thu- chi ngân sách quý I năm 2023

Tên văn bản

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách quý I, năm 2023 xã An Lâm

Số ký hiệu

37/QĐ-UBND

Ngày ban hành

03/4/2023

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

 CamScanner 05-17-2023 15.24

 
 Quyết định công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Tên văn bản

Quyết định về việc công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Số ký hiệu

10/QĐ-UBND

Ngày ban hành

04/01/2023

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

 CamScanner 05-17-2023 15.38

 Tin: V.C 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 14:38:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0