CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ủy ban nhân dân xã An Lâm ra Công văn thông báo “Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp”
18/08/2022 03:49:51

Cải cách các thủ tục hành chính là mục tiêu hướng tới của Chính quyền các cấp

Tên văn bản

Quyết định “Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Số ký hiệu

2035 /QĐ- UBND

Ngày ban hành

25/7/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyet dinh so 2035

Tên văn bản

Danh mục TTHC lĩnh vực Luật sư

Số ký hiệu

Kèm theo QĐ số: 2035/QĐ-UBND

Ngày ban hành

10/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Danh muc kem theo qd 2035

Tên văn bản

Công văn “công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của SởTư pháp

Số ký hiệu

28/UBND-VP

Ngày ban hành

16/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Cong van so 28

Tin: V.C

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 15:00:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0