CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã An Lâm tổ chức kỳ họp thứ 5
20/07/2023 05:54:31

Kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2023 thông qua những Nghị quyết quan trọng của địa phương

Các đại biểu liên quan về dự kỳ họp

 
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường trung tâm UBND xã, Thường trực HĐND xã An Lâm tổ chức kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự, chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Xuân Độ - HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy, Cán bộ Huyện ủy phụ trách xã; Đại diện cho địa phương có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các Ngành, Đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã, Bí thư, Trưởng thôn các cơ sở, các đại biểu liên quan cùng 24 ông (bà) đại biểu HĐND xã đã về tham dự đông đủ.
 Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, sau diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các nội dung đã diễn ra như:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm năm 2023; nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (do ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Chủ tịch UBND xã trình bày);

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2022 (do bà Đoàn Thị Kim Tuyến Kế toán ngân sách xã trình bày);

- Báo cáo của Ủy ban MTTQ về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 (do ông Nguyễn Văn Tuyên Chủ tịch UBMTTQ xã trình bày);

Tiếp đó Ban tổ chức kỳ họp Thông qua các tờ trình của HĐND, UBND xã:

- Tờ trình của Thường trực HĐND xã về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với đồng chí Nguyễn Huy Dũng do thuyên chuyển công tác hiện giữ chức Phó phòng VHTT huyện Nam Sách);

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã (đối với đồng chí Nguyễn Văn Thăng do thuyên chuyển công tác giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã) và bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với đồng chí Phạm Xuân Vinh - ĐUV đang giữ chức Văn phòng thống kê UBND xã);

- Tờ trình Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2022;

 Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Trong phần thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5: trong hội nghị không có thêm ý kiến nào khác; đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã lên giải trình, trả lời các chất vấn các ý kiến, kiến nghị của cử tri: Đồng chí nhấn mạnh Chính quyền địa phương xin tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri hiện đang quan tâm, ngay sau khi tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước kỳ họp này Chính quyền địa phương đã cử cán bộ phụ trách các công việc liên quan xuống các thôn trực tiếp khảo sát và có biện pháp khắc phục kịp thời (môi trường, đường tiêu thoát nước) các lĩnh vực khác liên quan đến chế độ chính sách (đối với những người có công) cần được quan tâm, về an ninh trật tự Công an xã đã có nhiều cố gắng trong thời gian qua, tuy nhiên hiện tại cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn, đường giao thông (thôn Cẩm Lý) sẽ sớm được khắc phục...

Hội nghị không có thêm ý kiến nào khác và đồng thuận với ý kiến giải trình của BTC kỳ họp.

Các đại biểu HĐND xã đã đồng ý biểu quyết 100% đồng ý đối với tờ trình về việc: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với ông Nguyễn Huy Dũng do thuyên chuyển công tác); Thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã (đối với ông Nguyễn Văn Thăng do thuyên chuyển công tác);

Trong phần bầu cử: Đồng chí Phạm Xuân Vinh - ĐUV, công chức Văn phòng Thống kê được các đại biểu HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm:

1- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024

2- Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

3- Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

4- Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

5- Nghị quyết Bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

6- Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2022

Sau ½ ngày làm việc, Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã thành công tốt đẹp, những Nghị quyết mà kỳ họp đã biểu quyết thông qua, đặc biệt về công tác củng cố nhân sự kịp thời là căn cứ và điều kiện để Chính quyền địa phương có đủ nhân lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên quê hương An Lâm trong thời gian tới./. Tin: V.C
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 15:09:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0