NÔNG THÔN MỚI
Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn và cách ủ phân hữu cơ
26/04/2022 10:31:07

Phân loại rác thải tại nguồn - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Ngày 09/4/2022 Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách tập huấn, hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn và cách ủ phân hữu cơ... 
 1/ hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn:
2/ Hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ thành phân bón:
 
Phân loại rác thải nguồn là trách nhiệm của mỗi chúng ta! Vì một môi trường sinh thái bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân trên quê hương An Lâm chúng ta!./.
Tin: V.C 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 15:59:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 46,150