CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ủy ban nhân dân xã An Lâm ra Công văn thông báo “Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính”
11/08/2022 03:59:51

Cải cách các thủ tục hành chính là mục tiêu hướng tới của Chính quyền các cấp

Tên văn bản

Quyết định “Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính”

Số ký hiệu

2090 /QĐ- UBND

Ngày ban hành

04/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyet dinh so 2090

Tên văn bản

Công văn “Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính”

Số ký hiệu

754 /UBND-VP

Ngày ban hành

10/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND huyện Nam Sách

File đính kèm

Cong van so 754

Tên văn bản

Công văn “Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính”

Số ký hiệu

27/CV- UBND

Ngày ban hành

10/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Cong van so 27

Tin: V.C


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 16:25:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 46,151